Serwis diveway.sklep.pl jest własnością DIVE WAY Szkoła Nurkowa Maciej Paszek z siedzibą w Żorach (kod:44-240), ul Rybnicka 99B, REGON 272428313, NIP 651-101-40-29
Serwis diveway.sklep.pl jest platformą handlową umożliwiającą Państwu zakup markowego sprzętu nurkowego.

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

• Ceny towarów znajdujących się w serwisie diveway.sklep.pl są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
• Zamówienia mogą być składane jedynie za pośrednictwem serwisu diveway.sklep.pl.
• Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie
w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
• Wszelkiego rodzaju promocje i rabaty udzielane przez sklep nie sumują się. Klient może wybrać aktualnie najkorzystniejszy dla niego wariant.
• Elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
• Zawartość serwisu diveway.sklep.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się
w momencie zamówienia na serwisie sklepu.
• Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest złożenie zamówienia w serwisie diveway.sklep.pl i osobistego potwierdzenia przyjęcia przedmiotowego zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

Realizacja zamówienia

• Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

• Telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie złożonego zamówienia przez sprzedawcę umożliwia również ewentualne skorygowanie błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu nie jest możliwe.
• W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
• Nie wszystkie towary widoczne w serwisie diveway.sklep.pl są dostępne
w sklepie od ręki. Niektóre towary są sprowadzane na zamówienie. Może się zdarzyć, że towar jest czasowo niedostępny u producenta/importera lub została ustalona inna cena.
• Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych (w przypadku zamówień specjalnych lub sprowadzania towaru z zagranicy może ulec wydłużeniu).
• Dostawa pocztą (przesyłka priorytetowa) oznacza od 1 do 2 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas dostawy może ulec wydłużeniu.
O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
• Zamówienia, które zostały złożone w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz w dni wolne będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy.
• Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane
z klientem indywidualnie.
• Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich (do 30 kg) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 400 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (6-20 PLN w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, 16-33 PLN w przypadku dostawy kurierskiej). Przy zakupach na łączną kwotę powyżej 399 PLN dostawa firmą kurierską na terenie Polski jest bezpłatna.
• Serwis diveway.sklep.pl prowadzi sprzedaż na terenie Polski, Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
• Dowód zakupu (rachunek) jest dołączany do przesyłki.
• Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  •  Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest

w linku KONTAKT oraz podawany jest w koszyku, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW BANKOWY. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

  •  Pobranie - płatność przy odbiorze. W przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 500 PLN. Płatność za pobraniem nie jest dostępna dla wszystkich produktów i wymaga potwierdzenia przez serwis diveway.sklep.pl.
  • Gotówką przy odbiorze osobistym, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszym sklepie.

• Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu REGULAMIN oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

• Wszystkie produkty oferowane w sklepie diveway.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
• Towary używane są umieszczone w katalogu KOMIS, który zamieszczony jest na stronie głównej serwisu.
• Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
• Przy sprzedaży towaru dla celów związanych z działalnością gospodarczą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego)
• Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i korzystającemu z serwisu diveway.sklep.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
• Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania), posiadającego oryginalnie przymocowane metki oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar był opakowany.

• Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: DIVEWAY Szkoła Nurkowa ul. Rybnicka 99B, 44-240 Żory lub emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
• Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
• W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: DIVEWAY Szkoła Nurkowa ul. Rybnicka 99B, 44-240 Żory.
• Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
• Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez DIVEWAY Szkoła Nurkowa świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
• Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone
w przypadku:

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta

i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

• Przed odebraniem przesyłki z poczty bądź od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki
i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
• W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Ochrona danych osobowych

• Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba ze klient wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera.
• Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "newslettera diveway.sklep.pl", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania newslettera.
• Klient ma prawo w dowolnym momencie do wglądu, modyfikacji swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania newslettera.
• Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu diveway.sklep.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
• Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
• Struktura serwisu diveway.sklep.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
• W czasie odwiedzania serwisu diveway.sklep.pl nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

Postanowienia końcowe

• Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez serwis diveway.sklep.pl z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
• Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
• Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu.
• Serwis diveway.sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.