NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

OPIS KURSU

Rozpoczniemy od omówienia podstawowych zagadnień dotyczących nurkowania w suchym skafandrze tj. jak dobrać skafander oraz ocieplacz, obsługa zaworu dodawczego i upustowego, jak reagować na sytuacje awaryjne, pozycja pod wodą, poprawne wyważenie.

NURKOWANIE 0

Nurkowanie przeprowadzone jest w wodzie basenopodobnej gdzie sprawdzimy wyważenie i wykonamy ćwiczenia neutralnej pływalności, (pivot i hover), przeprowadzimy symulację sytuacji awaryjnej, gdy zablokowany zawór ciągle podaje powietrze do skafandra, czyli rozłączenie i podłączenie węża do zaworu dodawczego oraz sprawdzimy twoją pozycję w wodzie.

NURKOWANIE 1

Zanurzymy się unikając ściśnięcia skafandra, parokrotnie wykonamy przy platformie ćwiczenie neutralnej pływalności (pivot, hover), jeśli chcesz możemy poćwiczyć pływanie żabką do przodu i do tyłu potem wybierzemy się na wycieczkę podwodną gdzie wykorzystamy zdobyte umiejętności, będziemy pływać nad dnem tak by nie wzbudzać osadu, następnie wynurzymy się na 5 metrów gdzie wykonamy trzyminutowy przystanek bezpieczeństwa.
Po wyjściu z wody omówimy nurkowanie.

NURKOWANIE 2

W tym nurkowaniu będziemy utrwalać już zdobyte umiejętności i korygować ewentualne błędy. Wybierzemy się również na wycieczkę, podczas której jeszcze raz popracujemy nad pozycją w wodzie, pływaniem nad dnem nie mącąc osadu oraz pływanie żabką. Na zakończenie nurkowania wykonamy przystanek bezpieczeństwa.
Na brzegu omówimy nurkowanie.