NURKOWANIE WRAKOWE

OPIS KURSU

Dzięki specjalizacji wrakowej poznacie techniki nurkowania na i do wraku, dowiecie się jak rozpoznać zagrożenia, wykonacie mapkę wraku i razem wpłyniemy do wraku.
Podczas nurkowań specjalizacji wrakowej będziecie mogli udoskonalić swoje umiejętności z nawigacji, neutralnej pływalności, użycia linki poręczowej czy „strzelania” bojki.

NURKOWANIE 1

Popłyniemy na kompas do wraku, zapoznajemy się z jego zewnętrznym wyglądem, kontrolujemy neutralną pływalność unikamy mącenia dna, staramy się rozpoznać potencjalne ryzyko, po czym wrócimy do miejsca wynurzenia używając kompasu na koniec na pięciu metrach strzelimy bojkę.

NURKOWANIE 2

Pływamy wzdłuż wraku w systemie partnerskim zwracając uwagę na potencjalne ryzyko, wykonamy mapkę wraku uwzględniając głębokość jego wielkość oraz ciekawe miejsca. Ocenimy wrak pod kątem penetracji i wyszukamy odpowiednie miejsce wejścia. Wracając na kompas do brzegu na pięciu metrach strzelamy bojkę.

NURKOWANIE 3

Rozpoczniemy od ćwiczenia rozwijania i zwijania linki penetracyjnej na zewnątrz wraku, popływamy wzdłuż linki utrzymując z nią kontakt bez mącenia dna oraz z włączoną latarką nurkową. Na zakończenie nawigujemy do miejsca wynurzenia.

NURKOWANIE 4

Dokładnie zaplanujemy i wykonamy nurkowanie penetracyjne wraku uwzględniając potencjalne ryzyko, zapas powietrza, wykonanie mapki wnętrza wraku, unikanie mącenia dna, korzystanie za światła nurkowego oraz odnalezienie miejsca wyjścia z wraku. Na zakończenie wrócimy w toni do miejsca wynurzenia oczywiście na kompas i strzelimy bojkę.