SIDEMOUNT

OPIS KURSU 

Celem kursu jest przygotowanie Cię do nurkowania w konfiguracji Sidemount w granicach Twoich obecnych limitów certyfikacyjnych i doświadczenia, tak abyś mógł/mogła planować i wykonywać bezpieczne nurkowania.

Podczas kursu skupimy się głównie na opanowaniu umiejętności motorycznych, specyficznych dla tej konfiguracji t.j. dopasowaniu uprzęży, zarządzaniu gazem, postępowanie w sytuacji braku powietrza lub awarii automatu.

NURKOWANIE 1

Odbywa się w wodach basenopodobnych. Dopasujemy Twój sprzęt i sprawdzimy wyważenie po czym zanurzymy się i wykonamy podstawowe ćwiczenia takie jak: sprawdzenie ilości gazu, zmiana drugich stopni automatu, ustalenie neutralnej pływalności i zawiśnięcie w toni przez 1 min., odszukanie i oczyszczenie automatu, zareagowanie na brak powietrza jako dawca i biorca, zasymulujemy awarię automatu. Podczas płynięcia będziemy wykonywać zwroty o 180 st., odepniemy spody butli i ułożymy je przed sobą oraz zmienimy miejsce przypięcia spodu butli.

NURKOWANIE 2

Przeprowadzamy je już na wodach otwartych. Napełniamy RKW i ustalamy dodatnią pływalność, zanurzamy się odszukujemy manometry i sygnalizujemy ilość powietrza (kilkakrotnie w czasie całego nurkowania), zarządzamy gazami przez zmianę drugich stopni, kontrolujemy poprawną pozycję w wodzie, odszukamy i oczyścimy automat, zasymulujemy awarię automatu, wykonamy 3 min. przystanek bezpieczeństwa. Po wynurzeniu na powierzchni wykonamy holowanie zmęczonego nurka i rozbieranie sprzętu w wodzie.

NURKOWANIE 3

W tym nurkowaniu utrwalamy poznane już umiejętności oraz dodatkowo ćwiczymy sytuację braku powietrza jako dawca i biorca płynąc, ćwiczymy również pływanie żabka do przodu i do tyłu.

NURKOWANIE 4

Ćwiczymy jeszcze raz wszystko czego nauczyliście się do tej pory w trakcie nurkowania rekreacyjnego, skupimy się na rozwiązaniu ewentualnych trudności i poprawnej pozycji w wodzie.