Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// NUREK WÓD OTWARTYCH

ADVANCED OPEN WATER DIVER 30

Szkolenie AOWD 30, skierowane jest do osób chcących podnieść swoje umiejętności nurkowe na wyższy poziom. Uzyskane umiejętności pozwolą realizować zaawansowane nurkowania na głębokość większą niż dotychczas. Uzyskasz tym samym dostęp do nowych, nie poznanych jeszcze przez siebie rejonów nurkowych.

Minimalne wymagania

  • Wiek 16 lat
  • Stopień Open Water Diver 20 / posiadanie umiejętności zaliczeniowych OWD 20
  • Stopień Navigation and Recovery Diver
  • Minimum 15 nurkowań poza kursowych o czasie nie krótszym niż 450 min.

Przebieg szkolenia.

W oparciu o podręcznik, zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wodzie poszerzysz swoją wiedzę z zakresu doboru i konfiguracji sprzętu, planowania nurkowania, technik napędowych, trymu, użycia boi sygnalizacyjnej, ratownictwa nurkowego, nawigacji w ograniczonej widoczności. Wykonasz minimum 7 nurkowań o łącznym czasie nie krótszym niż 210 min.

Czas trwania szkolenia: 4 dni