Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// NUREK WÓD OTWARTYCH

RESCUE DEEP DIVER 40

Wychodzimy z założenia, iż nurkowanie głębokie musi być połączone z wysokim poziomem opanowania technik nurkowych, jak również ratowniczych. Tylko w taki sposób, staniesz się kompletnym nurkiem i odpowiedzialnym partnerem. Z pewnością, chciałbyś móc polegać na podobnie wyszkolonym zespole.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 18 lat
  • Stopień AOWD 30 ISSF lub równoważny innej organizacji.
  • Posiadanie umiejętności zaliczeniowych kursu AOWD 30 ISSF.
  • Zalogowanych co najmniej 40 nurkowań poza kursowych o łącznym czasie nie krótszym niż 25 godzin.
  •  Kurs TEC BASIC Diver ISSF lub Sidemount Diver ISSF, albo umiejętność obsługi dodatkowej butli bocznej – stage lub zestawu typu twinset.
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (może być wykonany równolegle ze szkoleniem Rescue Deep Diver 40)

Przebieg szkolenia.

W trakcie zajęć udoskonalisz techniki ratownicze oraz udzielanie pierwszej pomocy. Dowiesz się jak zaplanować i zrealizować głębokie nurkowania. Rozwiniesz wiedzę z zakresu: dekompresji, fizjologii nurkowania, oddziaływania gazów i konfiguracji sprzętowych przeznaczonych do nurkowań głębokich. Wykonasz minimum 8 nurkowań o łącznym czasie nie krótszym niż 240 minut.

Czes trawania szkolenia: 4-5 dni.