Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// NUREK NITROKSOWY

Advanced Nitrox Diver 42

Pierwsze i jedno z najważniejszych szkoleń, wprowadzające w tajniki nurkowań z sufitem dekompresyjnym. Program przeznaczony jest dla nurków chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu użycia mieszanin oddechowych typu Nitrox oraz nabyć wiedzę w dziedzinie dekompresji i zastosowania Tlenu. Nauczysz się również obsługi, dodatkowej butli bocznej – stage. Szkolenie ukierunkowane jest na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, jakie powinien posiadać nurek, wykonujący nurkowania dekompresyjne na maksymalną głębokość 42m.

Wymagania wstępne:

  • Wiek: ukończone 18 lat
  • Stopnie Rescue Deep Diver ISSF oraz Basic Nitrox Diver ISSF lub równoważne innej organizacji i umiejętności z ich zakresu.
  • Stopień Sidemount Diver lub TEC Basic ISSF (albo posiadać umiejętności obsługi zestawu twinset).
  • Płetwonurek z uprawnieniami innej organizacji musi posiadać minimum stopnie: Rescue Diver, Deep Diver, Nitrox Diver, Twinset Diver (lub umiejętność jego obsługi) lub Sidemount Diver.
  • Zalogowanych minimum 50 nurkowań o łącznym czasie nie krótszym niż 35 godzin  (nie wlicza się nurkowań kursowych), z czego przynajmniej 15 poniżej głębokości 30m.
  •  Umiejętność zachowania poprawnego trymu i pływalności oraz technik poruszania się, żabką oraz modyfikowanym kraulem.
  • Wypełnić wstępny test wiedzy z rezultatem co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

Przebieg szkolenia:

Program obejmuje wiedzę z zakresu, jak zaplanować oraz wykonać zgodnie z procedurami, nurkowanie dekompresyjne na głębokość nie większą niż 42m z akcelerowaną dekompresją. Z czasem dekompresji nie dłuższym niż 20 minut.
W trakcie szkolenia wykonasz co najmniej 7 nurkowań, o łącznym czasie, nie krótszym niż 300 minut, z czego co najmniej dwa w zakresie głębokości 36-42 metry. Czas trwania kursu minimum 4 dni. Zajęcia obejmują między innymi zagadnienia i umiejętności z zakresu:

• planowania dekompresji w różnych systemach,

• właściwości gazów,

• ratownictwa nurkowego,

• potencjalnych niebezpieczeństw w nurkowaniach dekompresyjnych,

• konfiguracji sprzętowej nurków technicznych,

• poprawnej obsługi sprzętu z dodatkową butlą typu stage,

• poprawnych technik poruszania się w wodzie: modyfikowany kraul, żabka, modyfikowana żabka oraz pływanie do tyłu (backkick) i helikopter,

• prowadzenie wynurzania ze zmienną prędkością,

• teoria dekompresji,

• komputery w nurkowaniach dekompresyjnych,

• prawidłowego działania w sytuacjach stresowych i inne.