Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Nurek Ratownik

RESCUE DIVER

PADI Rescue Diver to kolejny krok nurkowego rozwoju, który pozwala zdobyć umiejętności wykraczające poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego. W czasie kursu uczymy prowadzenia efektywnych akcji ratunkowych, udzielania nurkowi pierwszej pomocy przedmedycznej oraz radzenia sobie w sytuacji wypadku nurkowego.

Nurek z tym certyfikatem nie tylko podnosi poziom swojego bezpieczeństwa, ale również potrafi zauważyć problem u innego nurka i odpowiednio na niego zareagować. Kurs Rescue nie uczy tylko i wyłącznie reakcji na zaistniałe problemy. Dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy oraz świadomości, nurek Rescue potrafi zauważyć zagrożenie jeszcze zanim ono nastąpi np. zareagować na oznaki stresu u innego nurka przed zejściem pod wodę.