Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// SUCHY SKAFANDER

DRY SUIT DIVER

Szkolenie obejmujące zagadnienia i praktyczne aspekty nurkowania w suchym skafandrze. Przeznaczone jest dla każdego nurka, chcącego podnieść poziom bezpieczeństwa i komfort cieplny podczas nurkowań w wodach określanych jako zimne, ale nie tylko…

Wymagania wstępne:

  • Wiek 16 lat
  • Stopień OWD 20 ISSF lub równoważny innej organizacji

Przebieg szkolenia:

Zaznajomisz się z budową i rodzajami suchych skafandrów. Dowiesz się jak poruszać się pod wodą jakie wykorzystać techniki napędowe oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie obejmuje 3 nurkowania.

Czas trwania szkolenia: 1-2 dni