Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// ZAWANSOWANY NUREK WÓD OTWARTYCH

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Kurs AOWD jest kolejnym poziomem w edukacji nurka.  Jego ukończenie daje możliwość nurkowania na głębokość do 30 metrów. Szkolenie składa się z pięciu nurkowań typu Adventure. Celem każdego z tych nurkowań jest nauczenie kursanta nowych umiejętności. Obowiązkowymi elementami jest nurkowanie głębokie 18-30 m oraz nurkowanie nawigacyjne, w trakcie którego kursant poszerza swoją wiedzę dotyczącą nawigacji.