Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// NUREK NITROKSOWY

BASIC NITROX DIVER

Kurs przygotowujący do nurkowania z użyciem nitroksu jest niezwykle przydatnym szkoleniem dla każdego nurka. Dzięki wzbogaconej tlenem mieszance, wydłużysz czas bezdekompresyjny w swoich nurkowaniach i obniżysz ilość azotu. Nitrox to również większe bezpieczeństwo dekompresyjne w stosunku do nurkowań jakie robiłeś na powietrzu. Uzyskasz możliwość korzystania z mieszanin zawierających do 40 % tlenu.

Wymagania wstępne:

  • Wiek 16 lat
  • Stopień OWD 20 ISSF lub równoważny (możliwe jest prowadzenie kursu nitroxowego równolegle ze szkoleniem OWD 20 ISSF)

Przebieg szkolenia:

Dowiesz się jak bezpiecznie zaplanować i wykonać nurkowanie z użyciem mieszanin nitroxowych o zawartości tlenu do 40 %. Poznasz określenia MOD, PPO2, EAD, Best Mix. Nauczysz się analizować mieszankę i jak oznaczyć butlę z nitroxem oraz zasad bezpiecznego postępowania ze sprzętem dedykowanym do użycia z nitoxem.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień