Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// NUREK PRZEWODNIK

DIVEMASTER

Celem programu jest nauczenie przyszłych przewodników, bezpiecznego prowadzenia i nadzoru nad grupami pod wodą, oraz odpowiedzialnej asekuracji podczas asystowania instruktorom, przy prowadzonych przez nich szkoleniach. Pozytywnie zakończony program Divemaster ISSF otwiera drogę do udziału w szkoleniu instruktorów ISSF.

Wymagania wstępne:

  •  Wiek: ukończone 18 lat
  • Zaliczenie wstępnego testu z wiedzy, w zakresie nurkowania rekreacyjnego
  • Umiejętność poruszania się stylami: kraul, modyfikowany kraul, frogkick, modyfikowany frogkick
  • Minimum stopień Rescue Deep Diver 40 ISSF lub równoważny innej organizacji (np. Rescue Diver+Deep Diver), Nitrox Diver, Twinset Diver lub Sidemount Diver. Zalecany jest stopień Advanced Nitrox Diver 42 ISSF. Jeżeli szkolenie jest prowadzone w wodzie o temperaturze poniżej 13 stopni Celsjusza wymagany jest kurs Dry Suit Diver oraz umiejętność jego obsługi.
  • Przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, ukończone nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem szkolenia Divemastera ISSF. Zalecane szkolenie ratownika tlenowego.
  • Zalogowanych minimum 100 nurkowań o łącznym czasie, nie krótszym niż 50 godzin.
  • Zaliczenie wstępnych umiejętności pływackich.

Przebieg szkolenia:

Szkolenie Przewodników nurkowych ISSF, to pierwszy z poziomów profesjonalnych szkoleń obejmujących zagadnienia bezpiecznego prowadzenia grup nurkowych. W trakcie zajęć poruszane są między innymi zagadnienia: pierwszej pomocy, ratownictwa, rozwiązywania problemów pod wodą, działania w stresie, psychologicznych aspektów nurkowania i oceny ryzyka, nawigacji, planowania, błędów w konfiguracji sprzętowej, najczęściej popełnianych błędów w nurkowaniu rekreacyjnym oraz wiele innych.

Czas trwania szkolenia: minimum 5 dni i 8 nurkowań o łącznym czasie nie krótszym niż 320 minut.