Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Nurkowanie Głębokie

DEEP DIVER

Kurs PADI Deep Diver  daje uprawnienia do nurkowania na głębokości do 40 m. Kierowany jest do certyfikowanych nurków posiadających licencję nurka zaawansowanego AOWD (bądź równorzędny stopień w innej federacji).  Szkolenie daje wiedzę z zakresu planowania, organizowania, procedur i technik nurkowych używanych w nurkowaniu głębokim. Przygotowuje również do radzenia  sobie z możliwymi problemami i ryzykiem występującymi na dużych głębokościach.

Kurs jest bezpieczną, nadzorowaną przez instruktora formą wprowadzenia w nurkowanie głębokie w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego.

Każde nurkowanie poniżej 18 metrów uznawane jest przez PADI za nurkowanie głębokie. 40 metrów to maksymalna głębokość nurkowania rekreacyjnego (nurkowanie z użyciem powietrza jako czynnika oddechowego).

Kończąc kurs zdobywasz Certyfikat PADI Deep Diver i możesz nurkować z partnerem do głębokości 40 m (z zachowaniem limitów bezdekompresyjnych), organizatorzy turystyki nurkowej będą wymagali tego certyfikatu przy nurkowaniach poniżej 30 m.