Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// NAWIGACJA PODWODNA I WYDOBYWANIE

NAVIGATION AND RECOVERY DIVER

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnej nawigacji podwodnej oraz nawigacji w ograniczonej widoczności przy użyciu naturalnych punktów orientacyjnych oraz kompasu nurkowego, a także zapoznanie się z technikami poszukiwania i wydobywania przedmiotów z pod wody.

Wymagania wstępne:

  • Wiek: 16 lat
  • Stopień OWD 20 ISSF lub równoważny innej organizacji
  •  Minimum 10 nurkowań poza kursowych , o łącznym czasie nie krótszym niż 300 minut

Przebieg szkolenia:

Szkolenie ukierunkowane jest, na przekazanie wiedzy z zakresu efektywnego użycia naturalnych punktów orientacyjnych oraz kompasów nurkowych. Zmierzysz się też, z zadaniami bardziej złożonymi w trakcie nauki stosowania technik poszukiwania i wydobywania przedmiotów z pod wody. Podczas kursu wykonasz 4 nurkowania.

Czas trwania szkolenia: 2 dni